De kosten voor het lidmaatschap van de Martini Kerlkes bedraagt € 60 per jaar. Leden tot 18 jaar betalen € 30 per jaar. Het lidmaatschap van de Martini Wichter en de Mini-Martini Wichter bedraagt € 30 per jaar. De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd door de penningmeester. Voor partners van leden is er een mogelijkheid voor een partnerlidmaatschap voor € 30 per jaar, onder voorwaarde van een gezamenlijke huishouding en bankrekeningnummer.

Wat krijgen leden hiervoor:

  • Allereerst ben je lid van de club. Je hoort er bij.
  • Je ontvangt onze prachtige clubblad, de Pollepel, vol met informatie en geinigheden over onze vereniging.
  • Je hebt stemrecht tijdens onze vergaderingen. Je kunt dus meebeslissen over het beleid van onze vereniging.
  • Je ontvangt uitnodigingen voor onze eigen carnavalsfeesten en die van aangesloten verenigingen.
  • Jij en je partner zijn uitgenodigd voor het traditionele viseten op as woensdag.
  • Bij een jubileum, ontvang je een attentie namens onze vereniging.
  • De kosten voor het draaiende houden van de vereniging en het bouwen van onze praalwagens zijn hoog. Door lid te worden deel je mee in deze kosten, zodat de kosten voor iedereen betaalbaar blijven en de continuïteit van de vereniging wordt gewaarborgd.